Teleagenten i Örebro AB, Gamla vägen 5F, 702 27 Örebro
019-205440
info@teleagenten.se

Telavox – Uppdaterad App

Telavox – Uppdaterad App

Samtalslistan för köer har putsats upp rejält och nu kan man se tre riktigt värdefulla nya saker om kösamtal,
* hur länge väntade personen i kö
* hur länge varade samtalet
* vem tog samtalet

Uppdatera din app nu!