Teleagenten i Örebro AB, Gamla vägen 5F, 702 27 Örebro
019-205440
info@teleagenten.se

Vi levererar ett urval av produkter och tjänster för bland annat Kameraövervakning, Passagesystem och Inbrottslarm

M2M Telematik

Maskin till Maskin (M2M) är en teknik som använder sig av både trådbunden och trådlös kommunikation för att kommunicera med andra likvärdiga enheter. Dessa enheter kan tex vara en sensor som registrerar en rörelse eller en mätare som registrerar ett värde och som är sammankopplade med ett nätverk (mobilnät, wlan, blåtand etc) till en applikation (mjukvara) som översätter och presenterar insamlad data till meningsfull information.

IT-support

Behöver du hjälp med installation av skrivare? Dålig täckning på wifi?

Kontakta oss för mer information om vad vi kan erbjuda just dig!