Teleagenten i Örebro AB, Gamla vägen 5F, 702 27 Örebro
019-205440
info@teleagenten.se

HSB Brf Vingen – Örebro

HSB Brf Vingen – Örebro

Installation av molnanslutet fastighetssystem från Dinbox för passage, bokning av gemensamhetslokaler har gjorts åt HSB Mälardalen och deras Brf Vingen. Totalt har 51st lägenheter kopplats upp.

Samtliga lägenheter kan dessutom enkelt avläsa sin aktuella el och vattenförbrukning via en webbportal och även direkt på informationskärmarna (efter att man visat sin nyckeltag) i varje trappuppgång.

Kontakta oss för mer information!

LÖSNINGAR FÖR FASTIGHETEN

Molnanslutna system och produkter för passage, logistik och bokning