Teleagenten i Örebro AB, Gamla vägen 5F, 702 27 Örebro
019-205440
info@teleagenten.se

Weblink Infinity

Weblink Infinity

Fernemo Information & Grafik AB tillhandahåller tjänster inom språkförädling och layoutarbete – både för tryck och webb. Finansiell information för kommuner, såsom budget, årsredovisning med mera, är det vi främst arbetar med. Andra stora och komplexa dokument som översiktsplaner, miljöplaner, strategiska planer och kvalitetsredovisningar tar vi oss också gärna an.

Vad:

Weblink Infinity med ett antal anknytningar med stor geografisk spridning. Några anställda finns i Örebro och ett antal finns även i Indien!

Kontaktperson TeleAgenten:

Håkan Eiremo

019 – 20 54 44