Teleagenten i Örebro AB, Gamla vägen 5F, 702 27 Örebro
019-205440
info@teleagenten.se

Telavox Flow hos Närkefrakt

Telavox Flow hos Närkefrakt

Vår historia börjar redan 1936. Under världskrigen påverkades transportbranschen kraftigt i och med att myndigheterna utfärdade ransonering av bränsle och gummi. Vissa transporter utfördes med häst och vagn, men det var svårt att få fram foder till hästarna under krigsåren. För att lösa problemet var åkerierna tvungna att gå i hop och samordna de transporter som fanns lokalt där man verkade. Som en följd av detta bildades Örebro Åkericentral. Några år senare bildades föreningen Kumla lastbilscentral som 1952 ändrade namn till Kumla-Hallsbergsortens lastbilscentral och därefter år 1975 till Närkefrakt.
Efter fusion mellan Örebro Åkericentral och Närkefrakt 1996 förenades verksamheterna under namnet Närkefrakt.

Hemsida:

Vad:

Telavox Flow med ett större antal svarsgrupper

Kontaktperson
TeleAgenten:

Lars Göran Lindsten

019 205445