Teleagenten i Örebro AB, Gamla vägen 5F, 702 27 Örebro
019-205440
info@teleagenten.se

Komplett Data-nät inkl WIFI till Mälardalens Behandlingscentrum

Komplett Data-nät inkl WIFI till Mälardalens Behandlingscentrum

Mälardalens Behandlingscentrum är ett HVB-hem för vuxna med
missbruksproblematik och samsjuklighet. Vi har hög kompetens och arbetar
individuellt med varje klient och utgår från klientens behov. Vi erbjuder bland
annat psykoterapi, ADHD program, Kriminalitet som livsstil, Återfallsprevention
och ADL träning.

Hemsida:

Vad:

Komplett Data-nät inklusive WIFI som spänner över flera byggnader har installerats hos MBC. Separata nät för personal respektive boende.

Driftsövervakning på distans av TeleAgenten AB.

Kontaktperson
TeleAgenten:

Håkan Eiremo

019 – 20 54 44