Teleagenten i Örebro AB, Gamla vägen 5F, 702 27 Örebro
019-205440
info@teleagenten.se

Vi levererar ett urval av produkter och tjänster för bland annat Kameraövervakning, Passagesystem och Inbrottslarm

Kabelsanering

Har du ett råttbo av kablar i ditt datarum? Vi kan hjälpa dig med saneringen!

Ensamarbete, övervakning

Vi har flexibla och pålitliga hårdvarulösningar för ensamarbete, säkerhet, övervakning och spårning.

Samtalsinspelning

Har ditt företag behov av att kunna spela in telefonsamtalen ni ringer – då har vi lösningen för er.

Data- och telefoninät

Vi projekterar och bygger kompletta data- och telefoninät. Allt från att sätta upp extra uttag i befintliga nät till att uppgradera eller bygga nytt i er fastighet

M2M Telematik

Maskin till Maskin (M2M) är en teknik som använder sig av både trådbunden och trådlös kommunikation för att kommunicera med andra likvärdiga enheter. Dessa enheter kan tex vara en sensor som registrerar en rörelse eller en mätare som registrerar ett värde och som är sammankopplade med ett nätverk (mobilnät, wlan, blåtand etc) till en applikation (mjukvara) som översätter och presenterar insamlad data till meningsfull information.

IT-support

Behöver du hjälp med installation av skrivare? Dålig täckning på wifi?

Kontakta oss för mer information om vad vi kan erbjuda just dig!