Teleagenten i Örebro AB, Gamla vägen 5F, 702 27 Örebro
019-205440
info@teleagenten.se

Etikett: Molnväxel

Svensk Cater

Telavox Flow Svensk Cater

Läs mer om vår installation hos Svensk Cater här:

Telavox Flow hos Närkefrakt

Vår historia börjar redan 1936. Under världskrigen påverkades transportbranschen kraftigt i och med att myndigheterna utfärdade ransonering av bränsle och gummi. Vissa transporter utfördes med häst och vagn, men det var svårt att få fram foder till hästarna under krigsåren. För att lösa problemet var åkerierna tvungna att gå i hop och samordna de transporter …

Telavox – Uppdaterad App

Samtalslistan för köer har putsats upp rejält och nu kan man se tre riktigt värdefulla nya saker om kösamtal, * hur länge väntade personen i kö* hur länge varade samtalet * vem tog samtalet Uppdatera din app nu!